Életrajzi adatok időrendi sorrendben
(Művek elkészülte, megjelenése, utazások stb.)
Nem irodalmi igénnyel megfogalmazott vázlatos emlékeztetők, jegyzetek.
(Vészi Endréné)

1916 október 19-én született Budapesten az Akácfa utca 18-ban. Apja szappanfőző volt
1923-32 négy elemi, négy polgári.
1933-35 Acélvésnök ipari tanuló (tanonc, inas) Geduldiger Hugó cégnél.
         1935-ben segédlevelet kap, ott dolgozik, mint segéd 1938-ig.
1934-35 Legelső versek: Népszava, Szép Szó, Pesti Napló, Válasz, Munka.
1935 Első verskötet Végy oltalmadba. Szatmáriné Bánó Vilma kiadása.
1935 Látogatás József Attilánál a Korong utcában. József Attila Kosztolányi verset
         olvas föl neki. Szántó Judit kávéval, kaláccsal kínálta, József Attila pedig a konyhai hokedli
         alsó polcáról elővette a Medvetánc egy példányát, kijavított egy sajtóhibát, dedikálta és átadta.


1935 A pékek sztrájkja - Tudósítás a Népszavának. Marosán a szónok.
1936 tavaszán első vers a Nyugatban. Szőlőszem. Babits adta le.


1936 Szép Szó-ban, Gondolat-ban hozzák a verseit.
1936 Megjelenik második verseskötete: Ünneprontó. Vajda János Társaság kiadása.
1936-40 Közéleti cikkek, szociográfiai riportok, szakmák helyzetéről a Népszavának
         Mónus Illés megbízásából.
1937 Illyés Gyula egy (gondosan megőrzött) levelezőlapot küldött az Ünneprontó c. kötetet dicsérve.
          20 éves volt akkor, Illyés levelezőlapján pedig "Kedves Uram", "őszinte nagyrabecsülés" és
          "szívélyes üdvözlet".


1937.I.23
Kedves Uram,

Köszönöm szép könyvét. Verseit - a legelsőktől fogva - igen szerettem és sokat reméltem alkotójuktól. Szívből örülök, hogy reményem ilyen szépen beteljesedett. Költeményei frissek, eredetiek, művésziek. Minden jót a további úthoz, - reményem hozzá még több, mint eddig ...
Kérem, fogadja őszinte nagyrabecsülésemet s szívélyes üdvözletemet
Illyés Gyula

1937 "Fölszabadultál" című regénye - amely a Pantheon Kiadónál jelent meg - Mikszáth díjat kap.
         A regény inaséveiről szól. Március 12. sürgöny: "Azonnal jöjjön jó hír".

1937 Két verse a Nyugat-ban tévedésből Vészi József néven jelenik meg.
         A Repertóriumban sem javították ki.
1938 Gyerekkel a karján c. regény megjelenése (Pantheon)
1938 Szociáldemokrata párttagság kelte. Vasas Szakszervezet.
         Geduldigernél szervezett munkások.
1938 Mint vésnöksegéd munkaköpenyben szaladt át a Geduldigertől a Vilmos császár úton.
         Felejthetetlen emléke, hogy József Attila - aki Megyeri Sárival volt - megállította,
         és kezet fogott vele. "Szélfutta munkaköpenyben szaladtam át az úton."
1939-40 Pantheonnak gyermekverseket ír, németből fordít, leporellókba.
1939 október 1-től december 8-ig folytatásokban megjelenik a Népszavában a Csillagok öccse
         c. regénye
1941 Népszava karácsonyi híres száma: Mérleg, benne vers: "Jön a zivatar".
         (Lásd Magyar Nemzet 1974 március 2: Mérleg".
1941 A háborús korszakban szinte mindegyik szocialista antológiában fellelhetők írásai.
         Március, A munkás könyve 1939 és 1940-es kiadás (M.Gy.) stb.
1942 Szappanfőzés apjával.
1942 október 15-től 1945 augusztus 26-ig munkaszolgálatos.
1942 október 15 Bevonul mint munkaszolgálatos Szentendrére, utána Esztergomtábor
         (109/20 munkaszolg.) - 1943 február 19-ig. December 17-én a vagonból vaktában kidobott
         levelezőlap: "Kis gyalogtúra Szentendrére Csók Adi". További kilenc levlap, illetve levél
         Szentendre Kisegítő Munkásszázad Bevonulási Központból, illetve Esztergomtáborból.
1942 Hét Hang antológiában vers. Antifasiszta népfront összefogás jegyében szerkesztették.
         Horizont. Kállai Gyufa.
1942 Szép Szó hirdetése a "Felszabadultál"-ról. Erről kritika ugyanott.
         Németh Andor, fölötte "Márciusi Front" és a szöveg (Rajcsányi Károly cikkéből).
1942 nov. 19. Népszava tudósítás szegedi kultúrestről, ahol V.E. versei is elhangzottak
1942 Esztergomi munkatáborban verseket írt és a Muszka Pista c. regényt. Slikice volt a "titkára".
         A Muszka Pistának ez a példánya elveszett, háború után újra megírta.
1942 december 21. Sanyikának (vele egyidős unokatestvére, egyben legjobb barátja, aki a
         munkatáborban szerzett betegségben meghalt kb.1943-ban) írta, Esztergomtáborból,
         hogy együtt van Keszi Imrével, Vető Miklóssal, Goda Gáborral.
1942 A Népszavához benyújtott "Szerelemért haltak éneke" című versét a cenzúra betiltotta.
         (Markovics Györgyi: Elsüllyedt költészet.) Ebben az időben több írását is cenzúrázták.
1942 december 25 Népszava karácsonyi számában vers: Ne felejtsetek el... "Már jól tudom,
         hogy kettétörték tollam / fiatalon nem szabad szólanom". Markovics Györgyi.
         A cenzúra betiltotta.
1943 febr. végétől 1944 késő nyárig Erdély, Zsögödön megalázó verés.
1943 február 16. dátummal Illyés Esztergomtáborba írt és kért a "Magyar Csillag"-ba verset.
         Meg is jelent.
1943 A nagyhírű kovács és a lusta legény c. verses példázat sugárzása a rádióban.
1943 A pók hatalma c. verses játék megírása.
1943 "A város peremén" címmel a Vajda János társaság demonstratív költői estet szervez,
         ahol több versét szavalják.
1944 február 8. Zene és ének hangjainál - nyilas fröccsünnep a Lipótvárosban címmel
         a Népszava közölte írását, amelyért a bíróság a lapot elmarasztalta, és büntetést rótt ki rá.
1944 Fekete rév című verseskötet megjelenése. Az esztergomi munkaszolgálat idején is írt
         verseket, ezeket Gonda Hugó segítsége és gyűjtőív segítségével adta ki a Vajda János Társaság.
1944 ősztől Erdélyből Rákospalota, onnan októberben gyalog Ausztria felé. Útközben Slikice
         menleveleket hamisít. Harc az életért, a sebtében gyártott hamis papírokért. Győr után
         Abdánál (Bana) a 150-es kilométerkőnél megszökött vissza Pestre. A többiek továbbmentek
         Dachauba és Mauthausenba Mühldorf felé. (Várkonyi Lajos akkori társa leveléből.)
         Tehervonaton utazik vissza Budapestre. Bujkálás romos épületekben Budapesten,
         Bajza utca és környékén. Egy jó barát védettséget remélve rábeszéli, hogy jelentkezzenek
         egy biztosnak látszó századba, ahol megmenekülhetnének.

1944 november. A századot csendőrök és katonák kerítették körül és tehervagonokba zsúfolva
        vitték Kőszegre, német SA táborba. A táborból naponta vitték el kézikocsin a halottakat .
        Ezeken a kocsikon hozták reggel a kenyeret.  Erős fagyban papundekli sátrakban laktak. A
        sátoron belül, mint "megfagyott furulyák" lógtak fölülről a jégcsapok. Árokrendszert
        ástak csákánnyal a fagyott földbe, és Patyomkin  falut építettek (Fugit Amor c. novella)
1944 Szilveszter leírása (Népszava 1945 dec.31.)
1945 kora tavaszán Kőszegről Mauthausenbe viszik. Eisenerzi hágó. Kart karba öltve szoros
        sorokban meneteltek, ott lövik ki mellőle  Liferant Richárdot.
1945 május 2. Mauthausenből a Günskircheni barakktáborba, onnét a Vels-i kórházba kerül.
1945 május 4-én a Vels-i kórházból amerikai csapatok szabadították föl. 33 kiló. Két hónapig
        félig eszméletlenül, lázasan fekszik. Gyógyulófélben türelmetlenül hazakészülve, a
       Velsi kórházból átszökik Linzbe, a szovjet  zónába, mert úgy véli, hogy előbb hazaérhet, de
       ez nem sikerül.

1945 augusztus 26. Wehrmacht raktárból hozott rangjelzésektől megfosztott német repülőtábornoki
         köpenyben érkezik haza az összetákolt Ferenc József hídon keresztül.
1945 aug. 30 Hirdetés a Népszavában: "Felkérem Szathmáriné Bánó Vilmát, hogy címét velem
         sürgősen közölni szíveskedjék" (VE). (Nála hagyta egyes műveinek példányait.)
1945 ősz az Elhagyott Javak Kormánybiztossága felajánl számára lakást és bútorokat, sőt kiutalnak
         számára egy elhagyott sváb házat is. Mindent visszautasít, s nagynénjéhez, imádott édesanyja
         idős húgához megy, Róza nénihez, legjobb barátja és unokatestvére édesanyjához, ahol vele
         egy szobában lakik a Király utca 38-ban egy második emeleti komfort nélküli lakásban.
         Ott lakik egészen 1950-ig, házasságáig, nagyon kényelmetlen, de családi környezetben.
1945 előtt írásai megjelennek: Népszava, Pesti Napló, Nyugat, Szép Szó, Magyar Csillag,
         Válasz, szociáldemokrata antológiák.
1945 szeptember 1. Szakasits már kerestette, a határig mentek elébe. Örömmel fogadja,
         szabadságra akarja küldeni, de ő nem megy, és öt nap után munkába áll a Népszavánál
         mint munkatárs, sárgaság után, sápadtan, kihullott hajjal, de már dolgozni akar.

1946 Elsüllyedt Budapest (Térkép az ifjúság városából) c. kötet megjelenése (Budapest
         Könyvkiadó) (Novellafüzér)
1946 május 26. Találkozás Margittal egy irodalmi összejövetelen. Attól a naptól naponta találkoznak.
1946 Muszka Pista, egy lopott ló története c. regény megjelenése (Athenaeum)
1946 V.E. szerkeszti a Májusi Emléklap c. Népszava albumot.
1947 január 14-én hírül adta a sajtó, hogy V.E. is azok között van, akik abban az évben a
        Baumgarten díj 3.000 forintos jutalmát elnyerik. Az utolsó órákban máshogyan határoztak,
        nem kapta meg, sem ő, sem Szabó Magda.
1947 február 17. Rádióban fölolvasás: Józsefvárosi szociográfia.
1947 ápr. 9. Híradás a sajtóban: Új magyar dráma a Nemzetiben "A Piros Oroszlán" (Utóbb
         nem tűzték műsorra, lásd Major levele 1948 február)
1947 április 22. Ascher Oszkár előadó estjének bevezetése
1947 jún. 1. Mire tavasz lesz c. kötet megjelenése (Népszava)
1947 június Tarcal, nyaralás Nyíriné vendégeként, mert Margit ugyanakkor a szomszéd
         faluban, Bodrogkeresztúron nyaral.
1947 augusztus Bükkszentkereszt, Parád, együtt Margittal.
1947 szeptember 3. Megjelenik a Népszavában "Egy szocdem választó levele", az MKP
         választási szabálytalanságairól.
1947 A Népszava szabadságharca - antológia szerkesztése.
1947 december 5. A pók hatalma c. verses játék első sugárzása.
1948 február. Major Tamás levele, amellyel a Nemzeti Színház részére elfogadott
         "A Piros Oroszlán" című színdarabot visszaadja, mert az előző két magyar darabot a
         kritika ledorongolta és ő ezért nem akar kockáztatni magyar darabbal.
1948 ápr. 8. A Petőfi Társaság tagja lesz.
1948 máj. 23. A két vöröshajú c. regény megjelenése (Népszava)
1948 Az elveszett fátyol c. verses játék sugárzása
1948 Háromhónapos pártiskola Miskolcon.
1949 MDP. Benjámin rossznéven vette, hogy megmondta neki "Kivárhattad volna az
         egyesülést, nem kell a süllyedő hajóról menekülni". Akkortól viszonyuk feszült.
1949 augusztus 18. A vashuta emberei (Tűz a Bükkben) c. drámai költemény első sugárzása
1950 Népszava művészeti rovat vezetője
1950 Boldog grafikon c. verseskötet megjelenése (Révai)
1950 Magyar Köztársaság érdemérem Arany fokozat
1950 József Attila díj III. fokozat
1950 június. Megnősül.
1950 Surányban nyaralás a Népszava üdülőjében. Margit főz, onnét jár be dolgozni.
1951 A Népszavától alkotói szabadságot kér.
1951-52 Körülbelül 500 oldalas regény "Kovácsok ivadéka" beadja a Szépirodalmi
         Könyvkiadónak. Galgóczi Piroska lektori véleménye. Át kellett volna dolgozni,
         ezt nem vállalta. A lektori vélemény és a regény kézirata a hagyatékban megvan.
1952 Szélvihar Kőszegen c. rádiódráma első sugárzása.
1952 májusig van a Népszavánál munkaviszonyban, 1951-től alkotói szabadságon.
1952 június 1. Népszabadság. Pándi. "Elsüllyedt irodalom".
1952 körül. Konfliktus Hont Ferenccel, Hont Ferencné Görög Ilona gyenge színésznőről
         írt rövid kritikája miatt. Eredmény: a Színházi Lexikonban V.E. neve gondosan
         törölve, holott abban az időben már nyolc drámáját adták elő.
1953 márciusában a Népszavában készült káderanyagában (amelyet 1956-ban kapott
         kézhez) a következő megjegyzés áll: jobboldali, kommunista ellenes, nem megbízható stb.
1953 Fegyelmi úton c. hangjáték első sugárzása.
1954 Küldetés című regény (Schönhercz Zoltán) Pályadíj nyertes. Megjelent a Népszavában
         folytatásokban. A Csillagban kritika.
         Várkonyi Zoltán filmet készít belőle "Különös ismertetőjel" címmel.
1954 Palotai Boris a "Kisunokám" c. művéről vitaest. Vezeti V.E.
1955 január Irodalmi Újság: "Történelemszemlélet vagy szűkítés?"
1955 József Attila díj II. fokozat
1955 január Vértes György az Irodalmi Újságban csúnyán megtámadta a Különös Ismertetőjel
         c. Várkonyi Zoltán által rendezett film forgatókönyvét.
         V.E. válasza: Irodalmi Újság 1955 jan.
1955 március. Naív tiltakozó levél a Központi Vezetőségnek Déry és Tardos kizárásával
         és egyéb adminisztratív módszerekkel kapcsolatban.
1955 június. Aldunai hajóút. Belgrád, Kazán-szoros, Ada-Kaleh szoros, Vaskapu, Mohács, Baja.
1955 Zebegény Ácissal, biciklivel. Pénztárca elvész. Szegények voltunk, de nem bántuk.
         A bicikli azért kellett, hogy az ÉS-t a szomszéd faluban meg lehessen venni.
1955 Memorandum aláírása. Írószövetség.
1955 "A titkárnő" című darab bemutatója a Katona József színházban. Nagy siker: "friss
         levegő áradt be a magyar színházi világba". Tompa Pufinak szerzői köszönetképpen
         élő libát küldött, aki azt a hóna alá csapta, úgy vitte haza.
1955 ősz eleje. Lemond az Írószövetség drámai szakosztályának titkárságról.
1955 ősz. Lemondás után a Pártközpontba hívják audienciára Rákosi Mátyáshoz - Cinivel,
         Kuczkával. Rákosi vissza akarja vonatni velük a lemondásukat. (Lásd: Karinthy
         Ferenc: Papageno és Monostratos, Élet és Irodalom, 1977 május 14.)
1955 október 13 "Különös ismertetőjel" című film bemutatója. (Rendező: Várkonyi Zoltán)
1955 "A magyar irodalom helyzete ahogy én látom". Cikk az Élet és Irodalomban.
1955 november 24. Tamási Lajosnál (Írószöv. párttitkára) visszavonják lemondásukat
         (Aczél Tamás, Benjámin, Déry, Zelk, Karinthy, Kónya, Kuczka és Vészi)
1955 december 26. Fegyelmi tárgyalás az Írószövetségben a memorandum aláírása és a
         titkári munkáról való lemondása miatt.
1956 A Petőfi Kör tagja:

1956 A Les Lettres Francaises-ben megjelenik Cián című verse Gara László fordításában.
1956 június 22 Írószövetség vezetőségi ülése. Horváth Márton előadása Zelk, Háy,
         Benjámin, Lukács György ellen. V.E. éles védelmező felszólalás.
1956 július. Cikk: "A bizalomról meg a vakhitről. Néhány gondolat az Írószövetség
         vezetőségi ülése után."
1956 Csillagtérkép c. verseskötet megjelenése (Szépirodalmi)
1956 július 10. Írószövetség taggyűlése. A fegyelmi utáni taggyűlésen felszólalás, bírálta a
        Párt irodalompolitikáját.
1956 augusztus 31. Taggyűlés megszünteti V.E. és Karinthy pártfegyelmi határozatát.
1956 szeptember. Közgyűlés előtt. 1955-től Déry, Benjámin elleni hajsza. Irodalmi újság
         főszerkesztőjének leváltása, a Memorandum aláírói fegyelmit kapnak.
         Hozzászólás fogalmazványok spirálos füzetlapokra írva, sok variációban.
1956 szeptember. Cikk az ÉS-ben "Az írók közgyűlése elé".
1956 szeptember 17. Íróközgyűlés. Titkárok: Megválasztva Képes Géza, Fekete Gyula,
         Vészi Endre (drámai szakosztály), Molnár Zoltán. Javaslat új választmányra.
          V.E. 243 szavazatot kap.
1956 október 23-november 4. Gyakorlatilag állandóan bent van az Írószövetségben,
         segít kiosztani az adományokat, küldöttségeket fogad stb.
1956 november 4-től 1957 január 17-ig kisebb megszakításokkal bejár az Írószövetségbe.
1956 december 10-11. Lecsukják Fekete Gyulát.
1956 december. Egy éjjel pufajkások keresik. Szerencsére nem ébredünk föl, a
         szomszédban lakó család azt mondja, hogy vidéken vagyunk. Ettől a naptól kb.
         három hétig a nagynénjénél lakik feleségével együtt. Többször már nem keresik.
1956-57 írja a Don Quijote utolsó kalandja c. drámát.
1957 január 17. Siklósi Norbert lefoglalja az Írószövetséget.
         "Nem röstelli magát?" Siklósi válasza: "De igen."
1957 január 19-20. Lecsukják Tardos Tibort.
1957 elejétől a Kertészeti Kutató Intézettel gyűjtés a bebörtönzött írók hozzátartozói
         számára (Molnár Zoltán, Fekete Gyula és mások).
1957 január 25-én Ágnes - aki akkor másodéves egyetemista volt - elhagyta az országot
        Jugoszlávia felé, miután a BME-n még akkor sem kezdődtek meg az előadások.
1957 február 28. Siklósi Norbert kormánybiztos: "A Magyar Írók Szövetségénél
         betöltött tisztsége alól 1957 március 15-i hatállyal felmentem."
1957 március 15. Az Írószövetség visszaadja a munkakönyvét.
1957 szeptember 23. Idézés bűnügyben Molnár Zoltán és társai.
         Tárgyalás: 1957 október 1. 1/2 9-kor.
1957 A Fekete Bárány c. drámát bemutatja a Jókai Színház.
1957 Biszku Béla a XIII. Ker. pártfunkcionáriusa behívatta és fölajánlotta,
         hogy elhelyezi az építőiparban, merthogy "ugye a volt írók megélhetését
         biztosítani kell". Így határoztak. (bővebben a kis noteszban)
1958 április. Költözés az Árvácska utcából a Krisztinába. (Rigók helyett verebek.)
         Jahn Ferencné a cserepartner, aki, miután 5000 forinttal adós marad, kicsinyesen
         anyagias, sorozatos politikai feljelentgetéseivel kísérel meg ártani.
1958 Telek parcellázás Szentendrén, nem ott, ahol Várkonyi Zoltánnak megígérték,
         hanem kopár, szűz területen a domboldalban. Telekár: 1498 Ft.
1958 Lábdihegy. Június Beutalás Ottika (Margit kolleganője, dr. Spán Ottilia erdélyi
         magyar, aki gyakran meghívott bennünket sóletre) révén. Szoba vasúti töltés mellett
         egy méterre. Füst, zaj, de jó.

1958 július 25. Várkonyi Zoltán felesége, Szemere Vera családja hatalmas birtokkal rendelkezett Szentendre területén. A kisajátítást megelőzendő felajánlották a birtokot a Szentendrei Városi Tanácsnak, amely a területet parcellázta és felajánlotta megvételre színházi embereknek, íróknak, költőknek.   Mivel nem volt pénzünk, először nem is akartunk telket venni, majd a parcellázás második ütemének utolsó pillanatában mégis befizettük az 1498 forintot a 214 négyszögöles telekért. Ekkor Petyina - amely Szentendre Leányfaluval határos részén a 11-es út fölött található - egy kopár, kecskerágta, szélsőséges időjárású domb volt, ahova szekérvájta, esőmosta földút vezetett föl. 
V.E. a petyinai kis ház verandáján írta nyári lírai költeményeinek jó részét, valamint sok novelláját, hangjátékát is.

Szentendre Város Önkormányzata a 90-es évek elején utcát nevezett el Vészi Endréről.

1958 augusztus Surány Népszava üdülő. Bejárok dolgozni. Spórolunk. Főzök.
1958 december Nevezetes nyár c. dramatizált elbeszélés sugárzása.
1959 Varjú doktor c. drámát bemutatja a Madách Színház
1959 április Vadrózsa utca c. hangjáték első sugárzása.
1959 Pásztor Béla válogatott versei kötetének szerkesztése.
1960 Lakoma hajnalban c. kötet megjelenése (Kisregények, novellák, Szépirodalmi)
1960 február 12. Üzletlakás c. hangjáték sugárzása.
1960 május 3-tól július 1-ig Pétervására. Légószolgálat. Hiába kér, fölmentést
         nem kap. Nehéz fogorvosi kezelés közben kellett bevonulnia. Ugyanakkor
         Karinthy Cini és mások ugyancsak behívót kaptak, de kibulizták, hogy ne kelljen menniük.
1960 június.  Népszabadság Ilia Mihály kritikája a Lakoma hajnalban-ról.
1960 július. Beutaló Hévízre, szökés Gyenesdiásra. Rekedt, beteg, de boldog!
         Nyaralásunk alatt Duni, a kiskutyánk (fehér foxi-puli keverék) Uzonira volt bízva,
         aki egy debilis lány volt a szomszédból. Hazatérve: szétszabdalt véres galamb,
         félkilós kenyér körbeharapdálva, pisiszag.
         Blazitsné, a felső szomszéd, akire a lakáskulcsot bíztuk, panaszkodott, hogy térdig
         bolhában járt, amikor lejött ellenőrizni, de ez nem akadályozta meg abban, hogy
         átkutassa a fehérneműs szekrényeket.
1960 július 28. Major Tamás levele, amelyben a már bérletben meghirdetett színművet
         visszaküldi, mert magyar darabot nem ad elő, a megelőző magyar darabok rossz
         fogadtatása miatt
1960 szeptember Rekedtség nem szűnik, Zsebők javaslatára Lajosforrásra megy.
         Egy hónapig egyedül van a kis házban a rét közepén. Hajnalban szarvasok.
         Szelídek, a legkedvesebbet egy buzgó német vadász az étterem előtt lelövi.
         Ott fejezi be az "Árnyékod át nem lépheted" c. drámát.
1960 "Árnyékod át nem lépheted". Dráma. A németországi új generáció számonkérése.
         Bemutató a Jókai Színházban.
1961 április 17-én értesítés, hogy az 1961 április 13-i Írószövetségi Választmányi
         ülésen felvették az Írószövetség tagjai sorába, bár nem kérelmezte. Darvas
         József, Földeák János jelentkeztek és küldtek belépési nyilvántartási lapot kitöltésre.

1961 Fohász szigorúságért c. verseskötet megjelenése (Szépirodalmi).
1961 Csehszlovákia. Írószövetség.
1961 október. Egyszer van vasárnap c. hangjáték első sugárzása.
1961 december 26. Don Quijote utolsó kalandja c. hangjáték első sugárzása.
1961-62 Szentendre építkezés Frankfurt tervei alapján, Surmann volt az építész, aki
         becsapott bennünket, jött Kampf, aki befejezte az építkezést. Utóbbi költő volt.
1962 február 4. Mamám elhunyt.
1962 február A Piros Oroszlán c. hangjáték első sugárzása
1962 április. Húsvétkor én egyedül mentem ki először Áciskámhoz Lyonba,
         pontosabban Villeurbanne-ba, ahol akkor másodéves egyetemista volt az INSA-ban.
         Két napot Párizsban az unokatestvéremnél, Gara Lászlónál töltöttünk, aki
         minden energiáját a magyar irodalom megismertetésére áldozta. Ebben az
        évben jelent meg a Seuil gondozásában az "Anthologie de la Poésie hongroise"
        amelyet Gara szerkesztett a francia költők színe-java közreműködésével.
1962 "Iszapbirkózók" című novella. A novellában strandon ellenséges birkózás.
         A kifejezés az Értelmező Szótárban nem szerepel. A szépirodalomban, sajtóban
         nem volt használatos, a novella megjelenése után terjedt el.
1962 Mért nem szóltatok c. kötet megjelenése (Szépirodalmi) (Két regény: Mért
         nem szóltatok, Varrógép holdfényben)
1962 ősz. Szabolcs utcai kórház. Torok, tüdővérzés én.
1962 "Don Quijote utolsó kalandja" c. dráma első bemutatója a Jókai Színházban.
         Dajka Margit, Horváth Teri. Irodalmi körökben nagy siker, föltűnés.
1962 Madarak c. darab megírása. Petőfi Színháztól szerződés. A színház megszűnése
         miatt nem kerül színpadra.
1962 december. Földeák János Irodalmi Alap levele, miszerint csak kevés előleget
         tudnak adni. ("Ne neheztelj rám!")
1963 január 1. Elkezdi az "Angi Vera" c. novellát. Január 10-én az első részét befejezi.
1963 január 2, 28 és február 2. Rádió.
         Emlékezés Vándor Lajosra, Várkonyi Zoltánnal együtt.
1963 Hajnali beszélgetés c. drámát bemutatja a József Attila Színház
1963 február 8. Hajnali beszélgetés. József Attila Színház. Méltatlan kritika
         Pándi Pál tollából. Katona Éva megvédi.
1963 Két komédia c. kötet megjelenése (Színdarabok: Don Quijote utolsó
         kalandja, Madarak) (Magvető)
1963 június Félhomályos zóna c. hangjáték első sugárzása. Nívódíj
1963 április 7-18. Utazás: Berlin, Drezda, Rathen. (Írószövetség)
1963 június 18. Don Quijote bemutatója Túrócsszentmártonban (Csehszlovákia).
1963 A Statisztika c. novella hosszas elhúzódás után megjelenik a Kortársban.
         Később hangjáték formájában világsikert arat, számos országban sugározzák.
         Egyébként ebben a novellában fogalmazta meg először a főhős "más"-ságát,
         ami azután bekerült a magyar nyelv vérkeringésébe (az Értelmező Szótárban
         a szónak ez az értelmezése nem szerepel). A más, a másság napjainkban
         elfogadott és lépten-nyomon használatos kifejezés.
1963 június 24. Az Új Írás Angi Vera c. novelláját visszaadta.
1963 vagy 64 április 2. Szirmai levél.

1963 november Frankfurt. Irodalmi est.
1963 december 8. Varrógép holdfényben c. hangjáték sugárzása
1964 július Fribourg együtt Ácissal, aki ott dolgozott 1963-1968-ig a Vibro-Meter
         nevű cégnél mint fejlesztő mérnök.
1964 szeptember 27. A Statisztika c. hangjáték első sugárzása.
         Sok külföldi adó átveszi. Nívódíjak.
1964 Arckép ezer tükörben c. verseskötet megjelenése (Magvető).
1964 Darazsak támadása c. novelláskötet megjelenése. (Szépirodalmi).
1964 Ember a szék alatt c. drámát bemutatja a Pécsi Nemzeti Színház.
1965 "Kilencven napos küzdelem a Dunán". Cikk.
         Molnár Zoltánnal voltak éjjel rohamcsónakkal a Dunán.
         Meg kellene keresni az Élet és Irodalom repertóriumban.
1965 Az Élet és Irodalomban megjelenik egy írása, amelyben először használja
         az "egyszeri és megismételhetetlen" kifejezést.
         Azóta ez is átment a magyar nyelv vérkeringésébe.
1965 március A magyar Írók Szövetsége Etikai Bizottságának elnöke
1965 Húsvét. Utazás az NDK-ba.
1965 május Ember a tetőn c. szatirikus rádiójáték első sugárzása.
1965 József Attila díj I. fokozat
1965 június El nem számolt évek c. tévéjáték. Rendező: Sipos András .
         Nem került bemutatásra a TV és a rendező közötti konfliktus miatt.
1965 szeptember 15. A Filmgyár (Köllő Miklós) értesíti, hogy a Művelődési
         Minisztérium az Angi Verát nem sorolja gyártásba.
1965 szeptember. Tátra.
1965 december-66 január, egy hónap Fribourg-ban (Svájc), ahol Ágnes két
         éve dolgozott fejlesztő mérnökként a VIBROMETER S.A. vállalatnál.
1966 Zsigmond Ede emléktáblájának leleplezése, beszélt V.E.
1966 augusztus Az ikertárs c. hangjáték első sugárzása.
1966 Magas Tátra.
1966 szept. Passzív állomány c. hangjáték első sugárzása. Nívódíj.
1966 Hangok és sorsok c. kötet megjelenése (Magvető).
1966 Aranyszoba c. novelláskötet megjelenése (Magvető).
1966 szeptember Fribourg, Svájc. Hosszú utazás: Lyon, Toulon, Les Péruges,
         Jura, Cassis, La Ciotat. Gyönyörű út, élmények.
1967 március 5. Elszámolás c. novellát Zoltán Péter dramatizálta a Rádió számára.
1967 Telefon (Az ikertárs) c. tévéjáték bemutatója. Rendező: Hajdufy Miklós.
1967 Statisztika c. drámát bemutatja a Irodalmi Színpad.
1967 A varázsló kalapjában c. verseskötet megjelenése (Magvető).
1967 augusztus 15-től szept. 14-ig Fribourgban Ácissal. "Ágyak a horizonton"
         c. hangjáték megírása, akkor még "Albérlők" címmel.
1967 Budapest album előszava. Francia, angol, olasz, orosz és magyar nyelven jelent meg.
1967 Székely Endre négy versét megzenésíti.
1968 febr. 20. A Távolsági Történet c. tévéjáték elnyerte Monte Carloban
         a legjobb forgatókönyv díjat. Utána a TV-ben házi ünnepség volt, ahol
         Szűcs Andor Hajdufy Miklós rendezőt ünnepelte, s neki köszönte a szép sikert.
         V.E. a háttérben állt és elgondolkodott. Faragó Vilmos az ÉS-ben megglosszázta
         az esetet. Hajdufy (a rendező) 1991-ben pironkodás nélkül hazavitte a TV-ből
         az Arany Nimfát (addig ezeket a díjakat ott tárolták ) és lelkendező cikkben
         dicsérte önmagát. Az íróról - aki a díjat kapta - egy szót sem ejtett. 1994-ben a
         család úgy gondolta, hogy a díj a hagyaték része, kérésre a rendező a díjat odaadta.
1968 április 7. Magyar Nemzet Markovics Györgyi "Elsüllyedt költészet".
         Megtalálták a Népszava II. világháborús cenzúrázott anyagait, benne
         V.E. "Szerelemért haltak éneke".
1968 Az utolsó kör c. film bemutatója. Rendező: Gertler Viktor
1968 Tiltott terület c. film bemutatója. Rendező: Gábor Pál.
         1969-ben a Velencei Filmfesztiválon Arany Dukát díjat kap.
1968 május Ágyak a horizonton c. hangjáték első sugárzása. Nívódíj
1968 Magas Tátra.
1968 Vendég az esküvőn c. kötet megjelenése (Kisregény, novellák) (Magvető).
1968 Kettévált mennyezet c. drámát bemutatja a Győri Kisfaludy Színház
1968 szeptember Aranyszoba c. tévéjáték bemutatója. Rendező: Dömölky János.
1969 május 16 Gyárfás Vera meghalt.
1969 május 3-27 Párizs együtt Ácissal, aki ekkor már visszatért Franciaországba.
         Itt irja "A látogató" (végül Koraesti Látogató) c. hangjátékot egy kis
         Boulogne-i bisztróban ("Des Amis", Rue Fessart).
1969 Koraesti látogató c. rádiójáték első sugárzása. Nívódíj.
1969 Kőzene c. novelláskötet megjelenése (Szépirodalmi) Nívódíj.
1969 Visszapillantás a jelenbe c. verseskötet megjelenése (Magvető) Nívódíj.
1969 október. Lélek és pofon (Egy remény rekviemje) c. hangjáték sugárzása.
1969 Távolsági történet c. tévéjáték bemutatója Budapesten.
         Rendező: Hajdufy Milós (Monte Carlo Arany Nimfa, legjobb forgatókönyv díja)
1969 Üvegcsapda c. drámát bemutatja a Katona József Színház
1969-70 Intenzív francia nyelvtanulás.
1970 Bulgária 10 nap (Írószövetség)
1970 február 24 Lengyelország Varsó (Írószövetség)
1970 A hosszú előszoba c. kisregény megjelenése (Magvető)
1970 február Don Quijote vagy Don Quijote? c. tévéjáték bemutatója.
         Rendező: Dömölky János
1970 szeptember 12-től én egyedül Ácisnál  Párizsban. Néhány napra elutaztunk
         Ácis barátnőjéhez Tauzuc-be (Francia Középhegység, Ardèche megyében
         800 méteren), ahol Chantal (egyébként jogász) kecskenevelésből akart megélni.
1970 SZOT díj.
1971 A Piros Oroszlán c. kötet megjelenése (Magvető) (Hangjátékok, tévéjátékok, drámák)
1971 március Koraesti látogató c. tévéjáték bemutatója.
         Rendező: Mihályfi Imre (Nívódíj a kiemelkedő forgatókönyvért).
1971 április A konzervmester vasárnapja c. hangjáték első sugárzása.
1971 május Dortmund.
1971 június Párizs. Rueil-Malmaison Ácissal.
1971 július Vendég az esküvőn c. tévéjáték bemutatója.
         Rendező: Mihályfi Imre (Nívódíj a kiemelkedő forgatókönyvért).
1971 a Koraesti látogató és a Vendég az esküvőn c. tévéjátékok "Váratlan
         találkozások" címmel szerepelnek a Prágai Tévéfesztiválon, ahol megkapják
         a zsűri különdíját.
1971 augusztus Félszoba c. tévéjáték bemutatója. Rendező: Iglódi István
1971 október 19. Jugoszlávia, Szlovénia.
1972 A hosszú előszoba c. drámát bemutatja a Madách Színház
1972 A túsz zavarbaejtő halála c. rádiójáték első sugárzása.
1972 A túsz zavarbaejtő halála c. novelláskötet megjelenése (Szépirodalmi).
1972 Jövő teleim emléke c. verseskötet megjelenése (Magvető).
1972 október vége. Bulgária velem (Írószövetség)
1972 december A részvét hetei (Napok a 365-ből) c. TV-játék sugárzása.
1973 március 7. Meghívás Dortmundba az Írókollégiumban való részvételre.
         A kiértesítés "véletlenül" határidő után érkezett.
1973 A Statisztika c. hangjátékot világszerte sugározták, díjakat nyert.
1973 Tériszony (Kisregény, novellák) megjelenése. (Szépirodalmi).
1973 A hosszú előszoba c. kisregény megjelenése (Magvető, második kiadás).
1973 Kirakatrendezés c. rádióetűd első sugárzása.

1973 július. A Bukósisak c. rádiódráma sugárzása.
1973 szeptember Ágyak a horizonton c. tévéjáték bemutatója.
         Rendező: Mihályfi Imre (Veszprémi Tévéfesztivál fődíja. Nívódíj.)
1973 Zeneakadémián hangversenybérlet először.
1973 A Titkárnő c. színdarab átdolgozása hangjátékra és sugárzása.
1974 február 10. "Mert ez volt az a nemzedék". Jelenlét antológia szerkesztése.
         Fekete Gyulával bevezetőt ír az antológiához.
1974 február. Megjelenik a Tériszony c. könyve. Apáti Miklós méltatlan recenziójára
         Palotai Boris felel a Népszabadságban.
1974 március 28-április 28. Párizs Ácissal.
         Elmentünk Francoise Bíróhoz a Latin negyedben. Voltunk Kühnel Szabó
         Józsefnél Courbevois-ban. Négynapos Normandiai kirándulás: Rouen,
         Calais, végig a parton a partraszállás emlékei.
1974 május Földszint és emelet c. hangjáték első sugárzása. Kritikusok díja és Nívódíj.
1974 május 25. 10 napos körutazás: Puskin. (SZU). Pszkov.
1974 augusztus Műhelybeszélgetés V.E.-vel. Népszabadság.
1974 szeptember Napok a 365-ből (Tizennégy nap a háromszázhatvanötből,
         Harmadik emelet jobbra, A részvét hetei) c. tévéjáték bemutatója.
         Rendező: Kerényi Imre.
1974 Veseroham c. rádióetűd sugárzása.
1974 október 28. Filmkultúra. Kerekasztal beszélgetés. Fábián László.
1974 november Tériszony c. tévéjáték bemutatója. Rendező: Hintsch György.
1974 A teljesség igézetében c. verseskötet megjelenése (Magvető) Válogatás
1975 február 24-28-ig Lengyelország. Február 26-án Vészi Endre szerzői estje a
         Varsói Magyar Kulturális Intézetben. Az író magyar nyelven, a varsói
         művészek pedig lengyelül adtak elő részleteket műveiből.
         A bevezetőt Alicia Mazurkiewicz tartotta.
1975 február Kacsasült délelőtt tízkor c. hangjáték első sugárzása. Kritikusok díja.
1975 április 9. Angelikában Vészi est.
1975 május 6-11. Jugoszlávia. Írószövetség. Krlezsa.
1975 május 26-június 5-ig könyvheti dedikálás: Csepel, Szolnok, Salgótarján,
         Győr, Budafoki Papír, Kistext, Danuvia.
1975 június 10. Rádióbevezető Benjámin László műsorához.
1975 Ember és árnyék c. novelláskötet megjelenése (Magvető) Nívódíj.
1975 Gyerekkel a karján c. regény megjelenése (Szépirodalmi, második kiadás)
1975 október 14. Kapupénz (Rekviem egy házmesterlányért) c. tévéjáték bemutatója.
         Rendező: Kerényi Imre
1975 október 22. Bukarest Fodor Andrással.
1975 december Ácis hazatelepült Franciaországból.
1976 január Hárman c. rádiókomédia első sugárzása.
1976 március Inkognitóban Budapesten c. tévéjáték bemutatója.
         Rendező: Mihályfi Imre
1976 Inkognitóban Budapesten c. kötet megjelenése (Szépirodalmi)
         Kisregény, novellák. Nívódíj
1976 Félhomályos zóna c. kötet megjelenése (Hangjátékok, Magvető)
1976 Szocialista Magyarországért érdemrend.
1976 Szerzői est a Kossuth Klubban. Illyés is ott volt.
1976 október. Lengyelország, Jaroslaw Ácissal. Elődök szülőföldje, anyai
         nagypapa könyvesboltja, édesanyjának szülőháza
.
1976 október 15. Vészi Endre szerzői estje a Fészek Klubban.
         Bevezető: Hubay Miklós
1976 Szigliget. Megírja a Nyulacskáim c. hangjátékot "vidáman, egyvégtéből".

 

1976 november 9-én Tamási Lajos 60 éves
születésnapja alkalmából a Csepeli Olvasó Munkás Klubban.

1976 A Petőfi Múzeum hangtára számára M. Pásztor József interjúja.
         A búvópatak c. könyvben "A magyar szellemi fórumok történetéhez" címmel megvan.
1977 február Özönvíz szerdán c. hangjáték első sugárzása.
1977 Willach-i utazás. Írószövetség.
1977 július Nyulacskáim c. hangjáték első sugárzása.
1977 július Prága 3 nap Ácissal.
1977 Nyitott ház c. kisregény megjelenése (Magvető) Nívódíj
1977 Titokzatos párhuzamok c. verseskötet megjelenése (Magvető)
1977 Angi Vera c. novelláskötet megjelenése (Magvető és Szépirodalmi "30 év")
1977 szeptember 6-án Szentendrén letört a padláskorlát, leesett és a jobbkezén
         a mutatóujját eltörte. Sokáig kellett járnia gyógykezelésre.
1978 február Pro domo. 1978 február 3-án meghívó érkezett a Fővárosi Tanács
         "Pro Urbe Budapest" kitüntetésének átvételére. Február 4-én érkezett egy telefon,
         keresné fel Hantos elvtársat. Hantos közölte, hogy április 4-re magasabb
         kitüntetésre javasolták. Kérdezte, hogy a kilátásban lévő másik eshetőséget vajon
         előnybe helyezi-e ezzel a kitüntetéssel szemben. (Kossuth díj 1978, Pro Urbe 1982.)
1978 március 19. Interjú Magyar Hírlap M. Pásztor.
1978 április 12. Cédula számomra a telefon mellett, az Attila utcában: "A Néni szomszédnője
         telefonált, hogy a Néni egész délelőtt - Karcsi kereste - nem nyit ajtót és aggódik -
         telefonra nem válaszol.  Ácissal odamentünk. Ik."
         A "Néni" Róza, illetve Rózsi néni Bandi édesanyjának húga, akit Bandi nagyon
         szeretett.
A Néni volt az, akinek szegényes lakásában lakott a deportálásból hazaérkezve,
         egészen 1950-ig, a nősüléséig, mert ingyen kiutalt lakást, házat visszautasítva, inkább
         az otthon melegét választotta.

         Azonnal telefonált Ácisnak a Kutató Intézetbe, aki rögtön jött kocsival. Elmentek
         a Király utcába a Néni lakására.  Föl kellett törni az ajtót. Ácis segítségével fölemelték,
         ágyra tették és hívták a mentőket.
         Én a cédulát megtalálva otthon, rögtön utánuk mentem, de akkor már elvitték a mentők.
         Megtaláltam őket a Baross utcai klinikán. Előző éjszaka elszédült vetkőzés közben és az
         ágya mellett a földön volt szegényke, amíg másnap délben rátaláltunk. Néhány napra rá
         az Amerikai úti szociális kórházba vittük át. Ebben az időben jött másodszor az USA-ból
         Áron, a Néni unokaöccse és elmondhatatlanul jóságos volt a Nénihez, utolsó napjáig.
1978 április Muslicák a liftben c. tévéjáték bemutatója. Rendező: Gábor Pál
1978 Angi Vera c. film bemutatója. Rendezte: Gábor Pál. A film 1978 első felében
         7 nemzetközi fesztiválon indult, s mindegyiken díjazott volt. 1980-ban 3
         fesztiválon díjat nyert, egyszerre öt országban szerepelt a filmvásznakon,
         az USA-ban egyidőben több mint tíz városban játszották. Londonban
         10 hétig egyfolytában vetítették több moziban, 35 ország vásárolta meg.
         (1980-as adatok.)
1978 Kossuth díj. Rengeteg sürgöny, levél, telefon.
         A szeretet és a megbecsülés áradata.
1978 május Zenés rádióműsor. Bencés Magda.
1978 Vihar Béla 70 éves. Rádióban és az Új Írás-ban megemlékezések.
1978 szeptember Ácissal Kőszeg, Sopron három nap.
         Kőszegi munkaszolgálatos reminiszcenciák.
1979 január Party c. tévéjáték bemutatója. Rendező: Gábor Pál
1979 február. A TV-ben sugározzák a Party c. tévéjátékot.
         Váncsa István az ÉS-ben megtámadja, Kautzky Norbert ugyanott megvédi.
1979 Szuperhallás c. drámát bemutatja a Győri Kisfaludy Színház
1979 A sárga telefon c. rádiókomédia első sugárzása.
1979 julius Három hetes európai körút Ácissal. Wachau, Mauthausen, Vels,
         első éjszaka ismerősöknél Linz-ben. Salzbourg, München, Strassburg.
         Nyolc nap Párizsban. Audresselles (kis tengerparti halászfalu), Calais,
         Dunkerq, Bruge, Antwerpen, Oostvorne, kilenc nap Amsterdamban
         (Anna Frank, Reiks Muzeum, Rembrandt, Trópusi Múzeum, kikötő).
         Amszterdamból kisebb kirándulások során Alkmaar, Bergen op Zoom,
         Naarden, Lelystadt, Waterland, Edam, Marken. Visszaút Köln, Arbing,
         Wachau, Bécs.
1979 augusztus Drága jótevőnk c. tévéjáték bemutatója.
         Rendező: Karinthy Márton.
1979 Angi Vera és a többiek c. kötet megjelenése
         (Kisregény, novellák, Magvető) Nívódíj
1979 A tranzitutas c. novelláskötet megjelenése (Magvető)
1979 Farsangi király c. verseskötet megjelenése (Magvető) Nívódíj
1979 október. Szerzői est Berlinben. Angi Vera.
1979 Életmű-szerződés a Magvetővel.
1979 november. Morvai újságíró bántó cikke az Esti Hírlapban.
         Válaszol. Gábor Pali kérte, hogy ne jelenjék meg, - a megjelenést leállította.
1980 Estély az Izabellán c. novelláskötet megjelenése (Magvető)
1980 március. A Hibernált ügy c. hangjáték sugárzása.
1981 A messziről jött ember c. tévéjáték bemutatója. Rendező: Marton László
         (TV drámapályázat II. díj, Nívódíj,
         Plovdiv Nemzetközi Tévéfesztivál:   Arany Láda díj,
         XII. Veszprémi Tévétalálkozó, oklevél a forgatókönyvért)
1981 Értünk is fussatok paripák c. verseskötet megjelenése (Magvető)
1981 Két regény c. kötet megjelenése
         (Gyerekkel a karján, Muszka Pista, egy lopott ló története.) (Magvető)
1981 Folytatólagos vallomás (Versek szülőföldemről) c. verseskötet
         megjelenése (Békéscsabai Nyomda) Válogatás
1981 Portréfilmet készít Szántó Erika.
1981 július 27. A Napló gyermekeimnek c. Mészáros Márta film irodalmi
         konzultánsa. (Nemeskürti. Sok ötlet. Nagy elismerés).
1981 október 30. A Nyárközép csodái (Keserű tündérjáték rádióra) sugárzása.
1982 január 11. Rádióinterjú Sediánszkyval.
1982 január Filmkultúra c. folyóiratban "Angi Vera külföldön" címmel
         beszámoló a világsikerről.
1982 január Nyitott ház c. tévéjáték bemutatója. Rendező: Gábor Pál
1982 január 27. A Kőzene c. opera szövegkönyvéhez versek. (Székely Endre)
1982 április 13. Szegvárival interjú a tévében.
1982 május 11. NDK író-olvasó találkozó.
1982 május Angi Veráról Boldizsár Ivánnak a Quaterly részére "Két évtized
         zárójelében" címmel.
1982 Kettévált mennyezet c. film bemutatója. Rendező: Gábor Pál
1982 szeptember 27. Sufni c. hangjáték első sugárzása. Hangjáték pályázat I. díj
1982 Pro Urbe díj
1982 A messziről jött ember c. novelláskötet megjelenése (Magvető) Nívódíj
1982 október München Írószövetség.
1982 november 13. Jóestét ... jóestét. Rádióműsor Zoltán Péterrel.
1982 december 6. A hosszú előszoba c. tévéjáték bemutatója. Rendező: Kerényi Imre
1983 február A tranzitutas c. tévéjáték bemutatója. Rendező: Gyarmati Lívia.
1983 március 6-tól. A lepecsételt lakás tévéjáték átdolgozása hangjátékra.
1983 április 21. Társalgó. Rádióműsor Hegedős Máriával és másokkal.
1983 április Kőzene c. tévéopera bemutatója. Zeneszerző: Székely Endre,
         rendező: Mikó András
1983 Tűréshatár c. kötet megjelenése (Négy kisregény: Varrógép holdfényben,
         A hosszú előszoba, Nyitott ház, A tranzitutas). Magvető. Nívódíj.
1983 Budapest Főváros Tanácsa Művészeti Díj
1983 jún. 7-20. Üzbegisztán, Moszkva, Khiva, együtt. Írószövetség. Szélhámos tolmács.
1983 Megjelenik a Hattyú az udvar fölött c. versgyűjtemény, Életmű kötetben.
1983 szeptember 12 Palotai Boris meghal.
1983 szeptember A lepecsételt lakás c. hangjáték első sugárzása.
1983 október Róma. Írószövetség. Hubay, Perczel Zita, pápai áldás a Bazilika elött..
1984 április Bükfürdő - Hetedik udvar megírása - Sopron, Cák, Velem,
         Őrség (Pityerszer stb.)
1984 július 12. Kútvölgyi Kórház. Műtétet javasolnak.
1984 szeptember Lussa Vince fotóművész kiállításának megnyitóján bevezetőt mond.
1984 szeptember 29. A Kútvölgyi Kórház ismételt műtéti javaslata miatt
         Gábor Pali elintézi, hogy kivizsgálják a Kardiológiai Intézetben.
         Az Intézet orvosai nem javasolnak műtétet.
1984 Mészáros Márta: "Napló gyermekeimnek" című film irodalmi konzultánsa
1984 október Jóisten farmerban c. rádiódráma első sugárzása. Nívódíj
1984 A gyökérember és a sziréntulajdonos c. novelláskötet megjelenése (Magvető)
1984 Ember a retikülben c. kötet megjelenése (Kisregény, novellák) (Magvető)
1984 A sárga telefon c. drámát bemutatja a Játékszín
1984 október 2 és 11 között a Kardiológián fekszik.
1985 Jóisten farmerban c. kötet megjelenése (Hangjátékok, Magvető)
1985 Kéz a levegőben c. kötet megjelenése (Két kisregény: Kéz a levegőben,
         Le az öregekkel. Magvető)
1985 március Bronzutókor c. hangjáték első sugárzása.
1985 Veszelovits Anna című drámára szerződés. Játékszín - Berényi.
         (1990-ben hangjáték Bárdos-Seprődi.)
1985 november SOROS Alapítvány. Vásárhelyi Miklós eljön felkérni, hogy
         vegyen részt az Irodalmi Kuratórium munkájában.
         Az első ülésen egyhangúlag elnökké választják.
1986 január 6. Kardiológiára Ácissal. Visszajöttünk, Tonelli,
         január 13 reggel 6 óra, Tonelli.
1986 február Bemutatják az Ember és árnyék c. TV játékot.
         Nagy siker külföldön, értetlen kritika, Faragó Vilmos válaszol rá az ÉS-ben.
1986 április A leselkedő c. hangjáték első sugárzása. Nívódíj
1986 július Gábor Pál portréfilmet forgat Szép Szó címmel az Attila úti lakásban
        és Szentendrén. Három órás videóanyagot készít, amelyből ötven perc
         kerül be a végleges anyagba.
1986 A Magyar Népköztársaság Zászlórendje
1986 Miért nem szóltatok? c. kötet megjelenése
         (Színdarab, regény: Miért nem szóltatok? Hajnali beszélgetés, Magvető)
1986 Don Quijote utolsó kalandja c. drámát bemutatja a Veszprémi Petőfi
         Színház társulata a Gyulai Várszínházban, majd Székesfehérvárott,
         Veszprémben, Tihanyban. Ugyanakkor szép, komoly ünneplés a
         Várszínház szabadtéri színpadán a 70. születésnap alkalmából.
1986 október Juhász Ferenc köszönti 70. születésnapján az Új Írásban.
         Számtalan levél, sürgöny, telefon, interjúk a rádióban, írások a lapokban.
1986 október 10. Kossuth Klub, köszöntés. Megnyitó: Fodor András.
1986 november Hány perc a nyár? verseskötet megjelenik (Magvető, Nívódíj).
         Viola József buta kritikájára (Magyar Nemzet) Alföldi Jenő válaszol az ÉS-ben
1986 december 3. Kórházból haza. Borbélynál influenzát kap. Újra beteg lesz.
1986 december 29-től január 2-ig a Kardiológián. Fekete Gyula és Molnár Zoltán
         jöttek el megkérni, vállalná el az Írószövetség alelnöki tisztét. Nem vállalta.
1987 január 30. Az ezüst kehely c. rádióetűd első sugárzása
1987 Árvai bolyongásai c. novelláskötet megjelenése (Magvető)
1987 Le az öregekkel! c. drámát bemutatja a Nemzeti Színház
1987 február A Művészeti Alap Irodalmi Szakosztályának vezetőségi tagja
1987 március A Művelődésügyi Minisztérium tanácsadó testületébe felkérik,
         nem fogadja el.
1987 május 7. Új Holdban két vers.
1987 Gábor Pál interjúja az Új Forrásban.
         Elkésett, augusztus elején hozta el nagy szomorúsággal.
1987 május 20. 11 óra Magvető Nívódíj átadása "Hány perc a nyár?"
1987 május 20. 14 óra Írószövetség választmányi ülés.
1987 május 22 reggel TV A lepecsételt lakás elfogadása. Őszinte siker.
         Rendező: Szirtes Tamás.
         Szántó Erika: "Két fázós ember".
1987 július 6-án reggeli után rosszul lesz, de saját lábán bemegy a Kútvölgyibe.
        Az intenzív osztályon ápolják, 8-án megoperálják, 9-én hajnalban meghal.